Infoskriv fra styremøte 2 juni 2016

 

Radon: Da har resultatene på radonen kommet. Det var en leilighet med litt forhøye verdier, i blokk 21.Det var litt verre i blokk 23. Der hadde nesten alle leiligheter i bunn får høye verdier.Borettslaget og beboere må utføre tiltak for å få radonverdiene ned.Styret vil holde et informasjonsmøte eller komme på dør til dør, får dere det gjelder.Når dette blir er litt usikkert enda.

Oppmerking av P-plass: I løpet av sommeren vil det bli markert opp parkeringsplasser.

Henger: Borettslaget har fått tilbud om å kjøpe en brukt henger fra en beboer i borettslaget. Styret har valgt å kjøpe denne. Hengeren vil dere kunne låne. Tom Saastad vil ha ansvar får utlån.

Markise: Til dere som skal bytte markise. Dere må ha markiseduk som er vedtatt i styret, som er den bers/gule, grå duken, de fleste har. Eller tilnærmet det samme. Dette for at det skal gi et helhetsinntrykk fra utsiden.

Nytt! Styret godtar ensfargete lyse grå duk, da det er noen markiselevrandører som har gul stripete markiseduken utgått fra markedet.

Blomster: Vi har ingen som har ansvar får å vanne felles blomstene hos oss.Håper dere kan bidra til å gi alle blomstene vann, når dere ser dem trenger det.

 

 Styret vil ønske alle en riktig god sommer!

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for

Informasjonsskriv fra styremøte 26 april 2016

Dugnad: Tusen takk til alle som deltok på dugnaden. Kjempe innsats fra dere. Vi hørte det måtte være ny rekord på oppmøte. Ingen hadde sett så mange på dugnaden før. Vi har telt over hvor mange som var med, og hele 43 personer hadde skrevet seg opp på oppmøtelista. Det ble ryddet rundt blokkene, sykkelbodene ble malt, kjellere og boder ble ryddet, og vi fikk plantet nye blomster.

Trappevask: Styreleder har hatt møte med dagelig leder i A-renhold ang generelt dårlig trappevask. Renholderne skulle bli flinkere til og gjøre rent i trappene. A-renhold ønsker at dørmatter og private pynteting blir tatt inn før vask av trapper. Det vil bli vasket rundt private pynteting, hvis det blir stående ute på trappa. Dørmattene blir ikke satt opp etter veggen lenger, da dette var ønsker fra beboere på generalforsamlingen i mars.

Radon: Nesten alle radonmålere er blitt samlet inn. Mangler kun noen få stykker. Radonfilmene vil bli sendt inn om et par dager. Styret venter svar på målingene i slutten av mai.

Reklame i trappeoppgangene: Det ser ut til at distributørene av reklame og aviser har sluttet med og legge reklamene på gulvet i trappeoppgangene. Dette synes vi er bra. Vi ser likevel at noen beboere kaster relame sin på gulvet. Dette må vi ha en slutt på. Hvis dere ikke vil ha reklamen. Så klister på en NEI TAKK til reklame på postkassen.

Mhv Styret.

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for

 

                                                     Unknown

Dugnad den 29 april kl. 18.00.

 

Styret inviterer alle beboere i Refsnesalleén 4 borettslag til å delta på våres dugnad fredag 29. april kl. 18.00 og utover. Det vil som vanlig være ulike oppgaver, slik at alle kan finne noe som passer helse og evner.

Etter selve dugnaden fyrer vi opp grillen og det blir servert pølser og drikke. Styret håper at det også i år blir mange som deltar-dette til glede og nytte for fellesområdene og felleskapet i borettslaget vårt.

 

NB!

Det vil blir ryddet i alle kjellere og sykkelboder på dugnadsdagen.Alt som ikke skal fjernes/kastes, MÅ merkes med navnelapp med fullt navn og leilighetsnummer.

 

Styret.

 

 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for

 

 

Feiebil

 

 

Feiebilen kommer onsdag 13. April!

 

Bakgården og parkeringsplassen skal vårrengjøres.

 

Vi ber om at alle biler og tilhengere er kjørt bort fra parkeringen innen kl. 08.00 onsdag morgen.

 

Hilsen Styret

 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for

Informasjonsskriv fra styremøte 30 mars 2016

 

Dugnad: Styret har satt av fredag 29. april til dugnad. I år har vi bestemt at sykkelbodene skal males på dugnad. Det vil bli satt opp stillaser og bodene vil bli vasket et par dager før dugnaden. Et eget skriv om dugnaden kommer på oppslagstavla i oppgangene snart. Vi håper dere holder av dagen, og møter opp mannsterke.

 

Radon: Radon målingen avsluttes i slutten av april. Et eget skriv om hvordan innsamlingen vil foregå vil bli hengt opp på oppslagstavla i oppgangene. Følg med på tavla til dere som har sporfilmer.

 

Balkonger: Alle beboere må vise hensyn og forsiktighet når dere skal vaske og feie på balkongen. Beboere under oss opplever at det spruter gammel møkkete såpevann og div ned og inn på naboers balkonger og terrasser.

Vanning av blomster i balkongkasser må også gjøres med forsiktighet.

 

Søppelconteinere: Søppel må IKKE settes utenfor søppelconteinere. Movar som henter søppelen hos oss, tar ikke med seg søppel som er satt utenfor containerne. Oppryddingen er det syret som må gjøre, og dette koster både tid og penger.

 

Reklame: Styret har ringt og klaget på reklame og gratisaviser, som blir kastet på gulvet innenfor hoveddørene. Distributørene beklager dette. Hvis innkastsprekken på postkassene er for liten. Er budbringerne instruert til å levere på dørene. Får dere som ikke vil ha reklame levert på døren, må reserveres med klistremerker på dørkarmen. Styret vil ringe og klage til distributørene, så fort reklamer ligger innenfor hoveddøren i oppgangene.

 

 

Forslag og klager sendes skiftelig til styret for behandling.

 

Mvh  Styret

 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Informasjonsskriv fra styremøte 30 mars 2016

Generalforsamlingen 2016

Den 15. mars 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling i borettslaget. Styrets beretning, regnskap og driftsbudsjett ble fremlagt, to saker ble behandlet og styret informerte om tre saker.

Veronika Hansen ble valgt som styreleder og Ronny Martinsen som styremedlem.  Tomm Saastad var ikke på valg og fortsetter ett år til som styremedlem. Nytt styre er lagt inn på siden Styre.

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen

Den 13. mars ble det avholdt ordinær generalforsamling i borettslaget. Styrets beretning, regnskap og driftsbudsjett ble fremlagt, samt at to saker ble behandlet.

Rune fortsetter som styreleder og May Helen som styremedlem. Nytt styre er lagt inn på siden Styre.

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Generalforsamlingen

Nye ordensregler

Styret har foretatt en revisjon og endring av ordensreglene for borettslaget. De nye reglene finnes her: Nye ordensregler Refsnesalleen 4 BRL.

De nye reglene er godkjent av styret og er gjeldende.

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Nye ordensregler

Generalforsamling 2012

Tirsdag 13. mars er det klart for generalforsamling i Refsnesalleen 4 borettslag. Dette skjer på Refsnes skole kl. 18.

Styret ønsker alle beboere vel møtt!

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Generalforsamling 2012

Nysådd plen

Da har norde plen blitt planert og sådd til!

Nordre plen - planert og nysådd

Benytt gjerne grillplassen, men vi ber alle om å vise hensyn og ikke trå på den nysådde plenen.

Mvh,

Styret

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Nysådd plen