Styret

Det sittende styret ble valgt på generalforsamling 15. mars 2016, og består av følgende personer:

Verv Navn
Styreleder Veronika Hansen
Styremedlem Ronny Martinsen, Tomm Saastad
Vararepresentant Kristin Hansen, Inger Bjerkebakke, Marie Vik

Forslag og klager må leveres skriftlig til styret for behandling.